If

För dig och det som är värdefullt i livet

Konsultuppdrag:
If Skadeförsäkring lanserade sin nya Visuella Identitet. Var med i utvecklingen av den.

Utveckling och anpassad grafisk profil för olika plattformar:
Ux-Design, Marknadsföring, Motiondesign, Banner, Kampanjer Sociala Medier, Trycksaker

Verktyg:
Ps, AI, Id, Fl, Pr, Ae, Au, Sketch

if_vinter

@